Гагнуурын зангилаа

  • Weld-On-Hubs, Type W, WH,WM per C20 Material

    Weld-On-Hub, Type W, WH, WM per C20 Material

    Конус цооногийн гагнуурын зангилаа нь гангаар хийгдсэн, өрөмдсөн, түншээд, шовгор цооногтой бөгөөд стандарт шовгор бутыг хүлээн авдаг. Өргөтгөсөн фланц нь сэнсний ротор, ган дамар, хавтан араа, импеллер, хутгагч болон босоо амыг сайтар бэхлэх шаардлагатай бусад олон төхөөрөмжийг гагнуур хийхэд тохиромжтой хэрэгсэл юм.