Хатуу (RM) холбогч

  • RIGID (RM) Couplings, Type H/F from RM12, RM16, RM25, RM30,RM35, RM40,RM45, RM50

    RIGID (RM) холбогч, RM12, RM16, RM25, RM30, RM35, RM40, RM45, RM50-аас эхлэн H/F төрлийн

    Шовгор цооног бүхий хатуу холбогч (RM холбогч) нь конус цооногийн бутнуудын өргөн сонголттой босоо амыг хурдан бөгөөд хялбараар бэхлэх боломжийг олгодог. Эрэгтэй фланц нь голын хажуугаас (H) эсвэл Хоног талаас (F) бутыг суулгаж болно. Эмэгтэйд үргэлж F бут холбох хэрэгсэл байдаг бөгөөд энэ нь HF болон FF гэсэн хоёр төрлийн холболтыг өгдөг. Хэвтээ босоо амыг ашиглахдаа хамгийн тохиромжтой угсралтыг сонгох хэрэгтэй.