Олдхам холбогч

  • Oldham Couplings, Body AL, Elastic PA66

    Олдхам холбогч, их бие AL, уян харимхай PA66

    Олдхамын холбогч нь механик цахилгаан дамжуулах угсралт дахь жолоодлогын болон хөтлөгч босоо тэнхлэгийг холбоход ашиглагддаг гурван хэсэгтэй уян босоо холбогч юм. Уян тэнхлэгт холбогчийг холбосон босоо амны хооронд үүсэх зайлшгүй буруу тохируулгыг арилгах, зарим тохиолдолд цочролыг шингээх зорилгоор ашигладаг. Материал: Уубууд нь Хөнгөн цагаан, уян бие нь PA66.